Avfallshåndtering og renhold

Avfallshåndtering og renhold.
Nå er frekvensen for vask i fellesarealene og i oppgang B økt til hver dag. Det håper jeg vil avhjelpe problemet med fulle søppelbøtter ved kjøkkenet.
Vi skal kildesortere:
– Papir skal ukrøllet, (flate ark er selvkomprimerende) legges i pappesker, og kastes i papir beholder i avfallsrommet.
– Matavfall i grønne poser i kjøkkenbenken. (Fikk klage fra renholder om at det var kastet tomater i oppvaskmaskinen, det er feil sted!)
– Glass i glass beholder i avfallsrommet
– Restavfall i vanlige søppelbøtter.
Dersom man ikke har avtale med noen til å kaste avfall og å rengjøre kontorene må man gjøre det selv. Se tilbud fra byggets renholder under.

Bruk av restavfalls komprimatoren: den har et hjul som komprimerer avfallet. For at det skal virke må den startes hver gang det kastes avfall i beholderen. Hvis den grønne lampen ikke lyser kan det være tre grunner:
1) Noen har trykket på den røde nødstoppen, vri litt og slipp den ut, vri den øvre bryter via 0 og tilbake og den skal lyse, trykk på den grønne.
2) Hendelen på venstre side – som holder beholderen kan være litt løs
3) Den er gått i stykker.
Sliter du med den – ring vaktmesteren Arild Solli på tlf 402209090

Papp skal brettes og legges i pappkomprimatoren, og den skal også alltid startes. Lukkes ordentlig, og trykk på den blå knappen.

Dette ble mye om avfallshåndtering. Det er ikke uten grunn. Det er alt for ofte store mengder avfall utover gulvet. Der er kapasiteten elendig, men i komprimatorene  veldig stor!

Rengjøring av egne kontorer kan bestilles av Thomas Renhold, se under.

Antall kontorer  |  Renholds frekvens  |  Pris ekskl. mva
Ett kontor                    En gang i uken                      750,-
Ett kontor                    2. hver uke                             500,-

To kontorer                 En gang i uken                     1.250,-
To kontorer                 2. hver uke                              800,-

Kontakt: A.D. Thomas, Thomas Renhold AS, Tlf. 90933270