Intranett

Booking

Benytt vårt eget bookingsystem for booking av møterom: Booking

Data

Informasjon om internett, skrivere/skannere etc: Data

Renhold

Informasjon om avfallshåndtering og renhold: Renhold

Kontakt

Kontaktpersoner for data/nettverk og vaktmester: Kontakt