Slemdalsveien 70 – Vinderen

[rev_slider Slemdal]

Bygget

Representative, moderne og energieffektive kontorer

Da Conditorigården brant i 2008, mistet bydelen et viktig landemerke. Vi har hele tiden hatt ambisjoner om å erstatte det med et bygg av høy standard, både arkitektonisk og teknisk. I desember 2012 kunne vi endelig åpne dørene til et representativt bygg med gjennomgående høy kvalitet.

Kontorene i huset er klassifisert i energiklasse A. Dette er oppnådd blant annet gjennom varmepumper som henter energi fra 16 stk. 300 meter dype energibrønner. Resultatet er økt komfort, lavere energikostnader og reduserte miljøbelastninger.

Det er lagt vekt på høy standard med kvalitet i alle materialer. Blant annet er det brukt eik i alle gulv. Fellesområder som innganger og trapperom er representative.

Baker Hansen, Billies Kitchen delikatesse og catering, Fri Ren Pleie, Vinmonopolet, Vita Exclusive og  fyller lokalene på gateplan. I underetasjen finner du SATS Elixia.

Beliggenhet


Vinderen sentrum har utviklet seg til et bydelssentrum med et bredt tilbud av tjenester og forretninger. Med et stort nedslagsfelt med kjøpesterkt publikum, er det godt grunnlag for å drive forretninger her. Velassorterte dagligvareforretninger utgjør en viktig basis for et komplett tjenestetilbud. Folk i området får alt de trenger i hverdagen her.Buss og bane stopper rett utenfor døren. Med T-banen tar det bare 6 min. til Majorstua og 10 min. til Stortinget. Holmenkollen og Frognerseteren er henholdsvis 15 og 26 min. unna. Buss 46 tar deg til Majorstua på 4 min. og Hovseter på 13 min.I bygget har vi 24 parkeringsplasser og vaskeplass med høytrykksvasker. Ute har vi 15 gjesteplasser. I Shell-garasjen like ved, har vi 10 plasser.

Om Vinderen

Bydel Vinderen
Vinderen var bydel 23 med 19 371 innbyggere (1999) på 10,3 km2. Det var en langstrakt bydel fra Majorstuen til Voksenkollen på begge siden av Holmenkollbanen. Kartet over bydel Vinderen viser tydelig at det var Holmenkollbanen som la forutsetningen for bosettingen. Denne begynte for alvor ved århundreskiftet 1900 etter at banen hadde åpnet fra Majorstuen til Besserud i 1898. Tre av de mest kjente stedene i Vinderenområdet ligger utenfor bydelen: Holmenkollbakken, Frognerseteren og Tryvannstårnet.

Bydelen hadde noen gamle bondegårder på gammel havbunn: Ris, Grimelund, Vinderen, Borgen og Holmen. Med Holmenkollbanen kom bebyggelsen over den marine grense (221 moh) og er på Voksenåsen høyest i byen, vel 500 moh. Bebyggelsen over hele bydelen fra Frøen til Skådalen og Lillevann består av små trehus, selv om det fra 1990-årene har skjedd en fortetting av området med lave blokker.

I Vinderen bydel lå det flere helseinstitusjoner: Rikshospitalet, Diakonhjemmet, Vinderen psykiatriske klinikk (under Aker sykehus) og det private Volvat Medisinske Senter. Bydelen hadde to forretningssentre, Slemdal og Vinderen; på det siste stedet lå også Bydelsadministrasjonen.

Bydel Vinderen hadde den laveste befolkningstettheten i Oslo etter bydelene Søndre Nordstrand og Ekeberg-Bekkelaget, og andelen unge voksne og eldre var lavere enn gjennomsnittet i byen. Veksten i folketallet var i 1990-årene på grunn av innflytting langt høyere enn ellers i byen. Derfor var det også relativt mange barn i skolealder.

Bydel Vestre Aker
Fra 01.01.2004 gikk Bydel Vinderen sammen med Bydel Røa til Bydel Vestre Aker.

Området strekker seg fra Frøen til Holmenkollen. Rundt 550 innbyggere i Marka og Sørkedalen får sine tjenester fra bydelen. Navnet henspiller på det eldste gårdsnavnet i Oslogryta, Aker, som lå ved Gamle Aker kirke og er fra eldre jernalder. Ved sammenslåingen hadde bydelen 40.587 innbyggere.

Folkemengden i bydelene varierer fra den minste, Bydel Bjerke med 24.448 innbyggere til Bydel Frogner med 45.640 bosatte pr 01.01.2005. Bydelene Vestre Aker, Nordre Aker, Alna, Østensjø, Nordstrand og Frogner har mer enn 40.000 innbyggere.
Befolkningstettheten i Oslo byr på store variasjoner, fra Bydel Sagene med 9,28 innbyggere pr dekar til Bydel Søndre Nordstrand med 1,80. Bydel

Vestre Aker disponerer 16 594 dekar, som utgjør 10,9 % av arealet i alt. Dette gir 2,44 innbyggere pr dekar, mot Oslos gjennomsnitt på 3,41.
Av Oslos 15 bydeler har bydelene Gamle Oslo, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand mer enn 30 % med innvandrerbakgrunn. I bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand var andelen innvandrere mindre enn 15 %. Bydel Vestre Aker er den eneste bydel som har flere vestlige enn ikke-vestlige innvandrere, henholdsvis 5,5 og 5,4 %, i alt 10,9 %.
Når det gjelder utdanning, ligger Vestre Aker i tet med 53,6 % av befolkningen på universitets- og høyskolenivå og med den høyeste gjennomsnittsinntekt.

Pr. 01.01.2004 hadde bydelen den laveste andel uførepensjonister i Oslo, 4,7 % av befolkningen 18-66 år. Også når det gjelder arbeidsløshet, hadde bydelen de laveste tallene, 416 pr 01.01.2004.
Bydelsadministrasjonen ligger på Røa.

Bydelsnavnene
Bydel Vinderen fikk navnet sitt fra gården Vinderen, hovedbygningen ligger fremdeles i Tunfaret 11. På norrønt var navnet Vindarin. Vind er sannsynligvis et eldre navn på Sognsvannsbekken og kommer av den «vindede», snodde bekken, deltaet like nedenfor Vinderenfossen like ved gården. Endelsen -ern er sannsynligvis en suffiks uten mening (som i Stav-ern og Blind-ern), men i gamle kilder ble gårdsnavnet oftest skrevet Winderen eller Vinderen.

Bydel Vestre Aker har navnet sitt etter det tidligere herredet (kommunen) Aker, som fra 1. januar 1948 ble slått sammen med Oslo. Den hadde igjen navnet etter den eldste gården i herredet, Aker, som lå ved Gamle Aker kirke. Bydel Vestre Aker er den nordvestligste delen av det tidligere herredet Aker. Aker herred var opprinnelig ett kirkesogn, som i 1861 ble delt i to, Vestre Aker og Østre Aker. I 1906 ble Vestre Aker igjen delt i to sogn, Vestre Aker og Ullern, som var administrative sogn fram til 1948.

Kilde: Oslo byleksikon og nettstedet til Bydel Vestre Aker, www.bva.oslo.kommune.no

Om brannen

Natt til 13. august 2008 begynte det å brenne på Restaurant Jeppe i 1. etg. Vi har ikke fått klarhet i brannårsaken, men vi antar at det begynte ved inngangsdøren til Jeppe Haven. Kan hende det var en sigarettglo i en tørr blomsterpotte?
Brannen ble nesten slukket i løpet av natten og alle leietakerne fikk ta ut sine viktigste ting, PCer, bilder arkiver etc.
Men – brannen blusset stadig opp igjen, og ble ikke erklært slukket før lørdag 16. august ved 14 tiden.

Grunnen til dette var i følge Brannvesenet at det var mange ombygninger og «skjulte kanaler» i bygget. Brannen spredte seg via loftet.
Tannlege kontorene i 3 etg ble også sterkt skadet.
Tannlegene Bente Dahl Storm og Elisabeth Golden fikk ut arkivskap og PCene. Brannmenn fikk vite at de hadde noe gull i en beholder. Alle lette, ingen fant før Bente var oppe i liften, hun visste hvilket skap hun skulle grave i, mellom forbrente bygningsdeler var boksen med gullet!

I likhet med alle andre leietakere i bygget var de raskt igang med sin tannlege praksis, først i velvilligst utlånt kontor på Røa, senere i Rasmus Winderens vei 39 hvor også Storm Elektro flyttet til.
Etter brannen tok det lang tid før vi fikk rivetillatelse og ramme tillatelse for nytt bygg.

Vi engasjert Multiconsult for å få bekreftet at restene av bygget måtte rives.

Men – de mente at det var «restverdier» i bygget, altså at det var mer lønnsomt å bygge opp igjen på den gamle grunnmuren, noe Byantikvaren var meget begeistret for.

Fassadene var murt med så dårlig mørtel at det ikke var mulig å støtte veggene og rive etasje skillene. Det var først da vi tilkalte Byantikvaren til befaring at de endret mening.

Ettar å ha trukket tilfeldige murstener ut av veggen i 1. etg kom rivetillatelsen fort. Da begynte prosjekteringen av et helt nytt bygg, med ca samme fotavtrykk, samme gesims og mønehøyde. Etter innspill fra naboer og Venstres Terje Bjøro ble bygget flyttet 2,5 m sydover for å få bedre torv følelse mot Holmen veien og det ble besluttet gravet en ekstra parkerings og teknisk etasje.