Storm gården tilbyr parkeringsplasser for leietakere i to underetasjer. For tiden er alle parkeringsplasser reservert. Vi tilbyr også mulighet for vask av personbiler innendørs for de som trenger det, særlig i vinterhalvåret. Det er svært få parkeringsplasser på gateplan i tilknytning til gården. For øvrig henvises det til parkeringsanlegg og gateparkering i nabolaget.

Vårt team av dedikerte og høyt kvalifiserte personale understøtter deg i din arbeidsdag på kontoret. Vi tilpasser våre tilbud og tjenester når dine behov endrer seg.

Erling Storm

Gårdeier, Storm Eiendom