Dette imprint ble sist oppdatert den 27/10/2023.

The owner of this website is:

Storm Eiendom AS
Slemdalsveien 70, 0370 Oslo, Norway
Norge
E-post: support@stormeiendom.no
Telefonnr: +4793003133
MVA ID: 930 280 631

Legal representative(s) of Storm Eiendom AS:

Erling storm

1. General

1.1 Vi er registrert på Brønnøysundregistrene med lisens- eller registreringsnummeret:

930 280 631

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Additional information

Statutory purpose: To buy, sell, manage and operate real estate and all activities that naturally fall within the scope thereof.