Dette imprint ble sist oppdatert den 27/10/2023.

Eieren av dette nettstedet er:

Storm Eiendom AS
Slemdalsveien 70, 0370 Oslo, Norway
Norge
E-post: support@stormeiendom.no
Telefonnr: +4793003133
MVA ID: 930 280 631

Juridisk(e) representant(er) for Storm Eiendom AS:

Erling storm

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på Brønnøysundregistrene med lisens- eller registreringsnummeret:

930 280 631

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Ytterligere informasjon

Vedtektfestet formål: Å kjøpe, selge, forvalte og drifte fast eiendom og all virksomhet som naturlig faller inn under dette.