Dette imprint ble sist oppdatert den 17/08/2023.

Eieren av dette nettstedet er:

Storm Eiendom AS
Slemdalsveien 70, 0370 Oslo, Norway
Norge
E-post: on.modneiemrots@troppus
Telefonnr: +4793003133
MVA ID: 930 280 631

Juridisk(e) representant(er) for Storm Eiendom AS:

Erling storm

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på Brønnøysundregistrene under lisens- eller registreringsnummeret:

930 280 631

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for et forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Ytterligere informasjon

Vedtektfestet formål: Å kjøpe, selge, forvalte og drifte fast eiendom og all virksomhet som naturlig faller inn under dette.